Pravidla a podmínky soutěže na Facebooku

Úplná pravidla soutěže na Facebooku (dále jen „pravidla“)

 

Tento text představuje úplná pravidla soutěže Nakladatelství Carcosa o knihu z produkce nakladatelství podle vlastního výběru. Jde o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

 

Organizátorem a zadavatelem soutěže je: Nakladatelství Carcosa, se sídlem Ovocná 3868/7, 767 01 Kroměříž, IČ: 73320269, DIČ: CZ7559198603. Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Kroměříži (dále jen “Pořadatel/Organizátor”). 

 

  1. Doba a místo konání soutěže

1.1 Soutěž proběhne v období od 10.12. 2021 20:00 do 12.12.2021 23:59 hodin na území České republiky a Slovenské republiky.

 

  1. Soutěžící

2.1 Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit soutěže, a to v době konání soutěže, která je umístěna na facebookové stránce Nakladatelství Carcosa, a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").

2.2 Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého facebookového profilu.

2.3 Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook.

2.4 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. na facebookové stránce Nakladatelství Carcosa, do komentářů pod tímto příspěvkem publikovat pouze jeden soutěžní komentář.

2.5 Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.

2.6 Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

2.7 Jestliže stránku Nakladatelství Carcosa výherce soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na facebookové stránce Nakladatelství Carcosa nekontaktuje do 14 dnů ode dne vyhlášení soutěže, bude organizátor nucen vylosovat nového výherce. Původní výherce soutěže tímto ztrácí nárok na výhru.

 

  1. Mechanismus soutěže

3.1 V termínu od 10.12. 2021 20:00 do 12.12.2021 23:59 hodin mají uživatelé možnost publikovat na facebookové stránce Nakladatelství Carcosa komentáře pod tímto příspěvkem se svou odpovědí.

3.2 Uživatel Facebooku se stává soutěžícím ve chvíli, kdy připojí komentář k soutěžnímu příspěvku.

3.3 Každý fanoušek může publikovat pouze jeden komentář. V případě publikace více komentářů se za soutěžní považuje ten, který byl publikovaný nejdříve.

3.4 Soutěžním komentářem se rozumí komentář, který obsahuje odpověď na soutěžní otázku: Kterou knihu z naší produkce byste rádi dostali a proč?

3.5 Komentář musí být publikovaný pouze pod příspěvkem avizujícím soutěž.

3.6 Tři výherce určí prostřednictvím náhodného výběru majitelé Nakladatelství Carcosa.

3.7 Účast v soutěži je bezplatná.

 

  1. Výhry v soutěži a jejich oznámení

4.1 Tři výherci obdrží jednu knihu z Nakladatelství Carcosa podle vlastního výběru.

4.2 Jméno vítěze bude oznámeno v komentářích pod příspěvkem nejpozději 1 den po skončení soutěže, tzn. do 14. 12. 2021.

4.3 Soutěžící bude v případě výhry kontaktován pomocí facebookového profilu.

4.4 Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.

 

  1. Předání výher

5.1 Výherci bude cena udělena formou zaslání produktu na doručovací adresu, kterou si výherce sám zvolí (prostřednictvím společnosti Zásilkovna / Packeta).

 

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce Nakladatelství Carcosa.

6.2 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

6.3 Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

6.4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6.5 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.

 

 

Společnost Facebook neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

Soutěžící přihlášením do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje na žádost soutěžícího zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona.

 V Kroměříži dne 10. 12. 2021